Kort #16482

 Karl IX
Copia af ... breef till archiebiskopen i Upsala
och professores dersammestädes,. Af Wästeråhs,
den 19 decembris åhr 1596.

Engestr. B.I.l.l. (nr 36).

Information

Kortnr:
16482
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Karl IX
Copia af ... breef till archiebiskopen i Upsala
och professores dersammestädes,. Af Wästeråhs,
den 19 decembris åhr 1596.

Engestr. B.I.l.l. (nr 36).

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB