Kort #16401

 K oammav - och Persskollesierna
Unäerd, föreställning ang. sv. jernhanueln. -
171. -

= Rålamb. Fol.,nr. 21.

Information

Kortnr:
16401
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

K oammav - och Persskollesierna
Unäerd, föreställning ang. sv. jernhanueln. -
171. -

= Rålamb. Fol.,nr. 21.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB