Kort #12633

 r	^

Hur du vänder dig och hur du evänger dig .. .

E 1898 u3 - 1901 s4 - 1916 h4 -

Information

Kortnr:
12633
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

r ^

Hur du vänder dig och hur du evänger dig .. .

E 1898 u3 - 1901 s4 - 1916 h4 -

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort