Kort #13298

 I MalraÖ straxt iatill de döda
3e: E 1908 c

Information

Kortnr:
13298
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I MalraÖ straxt iatill de döda
3e: E 1908 c

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort