Kort #13229

 I Hälsingland allt uti Delsbo socken
Se: 0 Johansson,P.M. b

E 1891 x, 1892 o,

Information

Kortnr:
13229
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I Hälsingland allt uti Delsbo socken
Se: 0 Johansson,P.M. b

E 1891 x, 1892 o,

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort