Kort #13064

 I bergen uppå Westmanland
se

Bland bergen uti Västmanland

Information

Kortnr:
13064
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I bergen uppå Westmanland
se

Bland bergen uti Västmanland

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort