Kort #13240

 I Jesu namn har denna dagen

. ..[Av L.Nilsson]

Se: Zz 1730 a

Information

Kortnr:
13240
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I Jesu namn har denna dagen

. ..[Av L.Nilsson]

Se: Zz 1730 a

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort