Kort #13235

 I januari månad allt uti detta år ...

[av 0.Andersson]

Se: Qa 39

Information

Kortnr:
13235
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I januari månad allt uti detta år ...

[av 0.Andersson]

Se: Qa 39

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort