Kort #13242

 Jesu namn och
Se: E 1850 gg

Zz 185^ d

Information

Kortnr:
13242
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Jesu namn och
Se: E 1850 gg

Zz 185^ d

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort