Kort #13248

 I Jylland där levde

se

På J.

Information

Kortnr:
13248
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I Jylland där levde

se

På J.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort