Kort #13306

 r

I MIN ENSLIGA STUND I
MIN STILLA LUND

Information

Kortnr:
13306
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

r

I MIN ENSLIGA STUND I
MIN STILLA LUND

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort