Kort #12773

 r

Hälsingborg. Vattenflödet 1868.
Se: U 11

Information

Kortnr:
12773
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

r

Hälsingborg. Vattenflödet 1868.
Se: U 11

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort