Kort #13329

 I människor som leva

Se: Z 1786 b

Information

Kortnr:
13329
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I människor som leva

Se: Z 1786 b

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort