Kort #13165

 I fjor på pingBtedagen var fest på Bökeberg

Information

Kortnr:
13165
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I fjor på pingBtedagen var fest på Bökeberg

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort