Kort #13409

 D 5

r

G- )7<

Information

Kortnr:
13409
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

D 5

r

G- )7<

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort