Kort #12738

 Husaren han kommer från sitt femton års krig
Se: E 1889 ss, I891 pp, I896 tt,

Information

Kortnr:
12738
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Husaren han kommer från sitt femton års krig
Se: E 1889 ss, I891 pp, I896 tt,

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort