Kort #13324

 I måndags reste Lottas mamma ...

Se: Måndan reste Lottas mamma

Information

Kortnr:
13324
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I måndags reste Lottas mamma ...

Se: Måndan reste Lottas mamma

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort