Kort #13369

 I Räntmäetarhuset rakt mitt mot den vran
Se: P 10

Information

Kortnr:
13369
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I Räntmäetarhuset rakt mitt mot den vran
Se: P 10

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort