Kort #13280

 I lunden i lunden bland klara bäckar raång
Se: N 1881 b

Information

Kortnr:
13280
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I lunden i lunden bland klara bäckar raång
Se: N 1881 b

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort