Kort #13472

 I trädgårdstäppan stodo de fagra systrar små
Se: E 1882 mm

Information

Kortnr:
13472
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I trädgårdstäppan stodo de fagra systrar små
Se: E 1882 mm

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort