Kort #13231

 (in-)

I höga norden vid älvens mynning

av Hj. Wide, mel: "Mitt barndomshem" av Hultman

E 1919 g, 2 ol. tr. - 1920 h - 1921 k -

Information

Kortnr:
13231
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

(in-)

I höga norden vid älvens mynning

av Hj. Wide, mel: "Mitt barndomshem" av Hultman

E 1919 g, 2 ol. tr. - 1920 h - 1921 k -

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort