Kort #12776

 Hän långt bort i fjärran söder... Af L.Fredrik Ågren.

Se: P Agren,L.F. a

Information

Kortnr:
12776
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Hän långt bort i fjärran söder... Af L.Fredrik Ågren.

Se: P Agren,L.F. a

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort