Kort #12882

 Högt upp i Norrlands skogar mellan fjällen
Se: P 9

Information

Kortnr:
12882
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Högt upp i Norrlands skogar mellan fjällen
Se: P 9

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort