Kort #13084

 I byn bor mången flicka glad som är dejlig att

skåda uppå

E 1911 j2

Information

Kortnr:
13084
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I byn bor mången flicka glad som är dejlig att

skåda uppå

E 1911 j2

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort