Kort #13243

 I Jesu namn vill jag berömma
Se: Zz 1730 a

[Av L.Nilsson]

Information

Kortnr:
13243
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I Jesu namn vill jag berömma
Se: Zz 1730 a

[Av L.Nilsson]

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort