Kort #12876

 J o A1 [höget belägna]

pa Alpens lebelagda spira

Se: E 18B qq; 1822 P,*v,yy,*J,g?j 1876 t

1878 q , 1879 f, t, vv, ,v , 1880 y

Al pr o sen’. yl’ 8 fl ’ f ¥!8 \ ékgor8 ånVtalcä) b h

1885 k5, 1886 hh, 1887 t, r5, 1889 j, 1890 oo,
1891 oo, 1892 aa, 1895
u5, 1897	- 1900 f".

2 inne -p -p __	+ 2

v3

5

1§91 00, 1892 aa, 18§3 gg> 1893 hh, jj. 1895 x, ff,

nr, 1902 pp -,x4 - 1903^8. -
1904 ^ - 1905 ff - t? - 1909 rr - b5 = 1910 y4 -
1911 f - w - 1914 u - 1915 P - 1916	-

Information

Kortnr:
12876
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

J o A1 [höget belägna]

pa Alpens lebelagda spira

Se: E 18B qq; 1822 P,*v,yy,*J,g?j 1876 t

1878 q , 1879 f, t, vv, ,v , 1880 y

Al pr o sen’. yl’ 8 fl ’ f ¥!8 \ ékgor8 ånVtalcä) b h

1885 k5, 1886 hh, 1887 t, r5, 1889 j, 1890 oo,
1891 oo, 1892 aa, 1895
u5, 1897 - 1900 f".

2 inne -p -p __ + 2

v3

5

1§91 00, 1892 aa, 18§3 gg> 1893 hh, jj. 1895 x, ff,

nr, 1902 pp -,x4 - 1903^8. -
1904 ^ - 1905 ff - t? - 1909 rr - b5 = 1910 y4 -
1911 f - w - 1914 u - 1915 P - 1916 -

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort