Kort #13201

 I Göteborg vid Göta älv kvillevillevittbombom
Se: E 1892

Information

Kortnr:
13201
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I Göteborg vid Göta älv kvillevillevittbombom
Se: E 1892

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort