Kort #13228

 

\j^^xj5Zo^ cxjy-r -Iro^^Ci

slT^ts

SSlvqE. I8i-<j C_ .

Y^ *( j&tj,	. aass^-L-1 saarc,

ishi	jtasi

Information

Kortnr:
13228
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:\j^^xj5Zo^ cxjy-r -Iro^^Ci

slT^ts

SSlvqE. I8i-<j C_ .

Y^ *( j&tj, . aass^-L-1 saarc,

ishi jtasi

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort