Kort #12696

 r	^

Hur vansklig är ej diademets ära ...

Se: T 14 m

Information

Kortnr:
12696
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

r ^

Hur vansklig är ej diademets ära ...

Se: T 14 m

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort