Kort #12695

 Hur underlig är du i allt vad du gör
Se: E 1901 gg

Information

Kortnr:
12695
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Hur underlig är du i allt vad du gör
Se: E 1901 gg

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort