Kort #12887

 Högtid för handen är
Se: Zz 1859 Q

Information

Kortnr:
12887
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Högtid för handen är
Se: Zz 1859 Q

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort