Kort #13094

 I dalen sågs en hydda stå
Se: E I87O o

/

Information

Kortnr:
13094
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I dalen sågs en hydda stå
Se: E I87O o

/

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort