Kort #12808

 Härom dagen vi fick i bladena läsa
mel* Och P, Jönsson

E 1914 1 -

Information

Kortnr:
12808
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Härom dagen vi fick i bladena läsa
mel* Och P, Jönsson

E 1914 1 -

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort