Kort #13032

 ft/W-	'fa

S «- : "3 I 7"

e. n°)S	: igoo q/ ,4901 <*.»_,<«o

•J ?/

1 -i/ v

I *>5U•t g-xS"',A 82L‘ i

Itaa <?-- ; 4 33S~ cr ;	**»< ^ . 4 g $# y (-

N 1820 f;

"^9^ •&

[Upps.Z.P.e.27:^0](1820) [n 1820 f]=skiiiing-

tryck.Samlingsbanc

av fotokopior. 11:5.

Information

Kortnr:
13032
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

ft/W- 'fa

S «- : "3 I 7"

e. n°)S : igoo q/ ,4901 <*.»_,<«o

•J ?/

1 -i/ v

I *>5U

•t g-xS"

',A 82L‘ i

Itaa <?-- ; 4 33S~ cr ; **»< ^ . 4 g $# y (-

N 1820 f;

"^9^ •&

[Upps.Z.P.e.27:^0](1820) [n 1820 f]=skiiiing-

tryck.Samlingsbanc

av fotokopior. 11:5.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort