Kort #13069

 I Bétlehem i Judaland, är oss kommet ett barn

till hand ..

Se:	Zv-UTtei—

[Före 1700. Vis.Andl. 1689 aj

Information

Kortnr:
13069
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I Bétlehem i Judaland, är oss kommet ett barn

till hand ..

Se: Zv-UTtei—

[Före 1700. Vis.Andl. 1689 aj

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort