Kort #12788

 r

Här hjälper ej mer någon bön ...

Se: Zz 1787 m

Information

Kortnr:
12788
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

r

Här hjälper ej mer någon bön ...

Se: Zz 1787 m

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort