Kort #13125

 I en av Sveriges mindre städer utbröt en väckelse

för en tid

E 1913 g2 -

Information

Kortnr:
13125
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I en av Sveriges mindre städer utbröt en väckelse

för en tid

E 1913 g2 -

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort