Kort #13168

 I flickor jag eder säga vill
Se: E 183? tt

1>

Information

Kortnr:
13168
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I flickor jag eder säga vill
Se: E 183? tt

1>

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort