Kort #12704

 Hurra en härdad, pilt . . .
Se: E 1834 a?

Information

Kortnr:
12704
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Hurra en härdad, pilt . . .
Se: E 1834 a?

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort