Kort #12811

 Här sen I åter en gammal go vän ...
Se: U 20 bb

Information

Kortnr:
12811
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Här sen I åter en gammal go vän ...
Se: U 20 bb

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort