Kort #13013

 HÖr på hör på hur fiolen klingar
Se: S 1853

Information

Kortnr:
13013
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

HÖr på hör på hur fiolen klingar
Se: S 1853

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort