Kort #13308

 I min gröna ungdom bruka jag gå kring och städa
Se: £ 1910 ss

Information

Kortnr:
13308
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I min gröna ungdom bruka jag gå kring och städa
Se: £ 1910 ss

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort