Kort #13104

 I denna bäck en grumlad bölja rinner
Se: N 1824- e

Information

Kortnr:
13104
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I denna bäck en grumlad bölja rinner
Se: N 1824- e

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort