Kort #13214

 ><Jlw

l SI4

t

Information

Kortnr:
13214
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

><Jlw

l SI4

t

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort