Kort #13345

 I Nordens kalla isbetäckta dalar .
Se: Uti Nordens isbetäckta dalar

Information

Kortnr:
13345
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I Nordens kalla isbetäckta dalar .
Se: Uti Nordens isbetäckta dalar

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort