Kort #13405

 DI3i

) "

:	B-l*o^	j

"s[LLUJ5. 3:6»>4 §

av fotokopior.

4 2 10

G 337]=SRillingtryck.Samlingsband
10:23.

Information

Kortnr:
13405
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

D

I3i

) "

: B-l*o^ j

"s[LLUJ5. 3:6»>4 §

av fotokopior.

4 2 10

G 337]=SRillingtryck.Samlingsband
10:23.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort