Kort #12889

 • • •

r

HÖgtäxade dam min kärlighets flamm
Se: ttpps»&^a^lL.JU-l,2-[pöre 1700.Vis.Världsl. 1683 a]

Information

Kortnr:
12889
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

• • •

r

HÖgtäxade dam min kärlighets flamm
Se: ttpps»&^a^lL.JU-l,2-[pöre 1700.Vis.Världsl. 1683 a]

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort