Kort #13122

 I dyster cell där solen sällan tittar .

Se: E 1885	- 1898	- 1899 rr - 1901 y

Information

Kortnr:
13122
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I dyster cell där solen sällan tittar .

Se: E 1885 - 1898 - 1899 rr - 1901 y

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort