Kort #12784

 Här finns ett landskap i
Se; E 18^-8 cc

år Nord

Information

Kortnr:
12784
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Här finns ett landskap i
Se; E 18^-8 cc

år Nord

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort