Kort #12655

 Hur litet man nu sätter värde på liven ...

[av K.A.Frisk]

Se: 0. Björnlund

Information

Kortnr:
12655
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Hur litet man nu sätter värde på liven ...

[av K.A.Frisk]

Se: 0. Björnlund

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort